Głosy Globalnego Południa

Seria Głosy Globalnego Południa poświęcona jest twórczości autorów z Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Afryki i części Azji. Jest ona naszą próbą pomniejszenia dysproporcji między tym, jak dużo Południe ma do powiedzenia, a tym, jak mało do nas trafia. Lektura książek z tej serii nie będzie literacką wycieczką brodzącego po powierzchni turysty, lecz bliskim spotkaniem z przedstawicielami innych kultur i rzeczywistości społecznych.

Literatorium Ponowoczesności

Literatorium Ponowoczesności to laboratorium literatury współczesnej, gdzie na warsztat bierzemy okazy, których eklektyczność uniemożliwia identyfikację gatunkową. Ich wspólnym mianownikiem są zróżnicowane w natężeniu eksperymentalność, samoświadomość oraz drobnoustroje wykazujące reakcję alergiczną na konwencje i granice. Wśród przypadków ekstremalnych odnotowaliśmy ontoaktywność deformującą Realne.

Perły Jarmarku

Pod nazwą niniejszej serii kryje się najbardziej poczytny rodzaj literatury, czyli tak zwana „literatura popularna”, która jednak jeszcze do niedawna bagatelizowana była przez uprzedzone elity literackie epitetami takimi jak „jarmarczna” czy „straganowa”, „niska”. Postawiliśmy sobie zatem za cel przeszperanie „jarmarków” z różnych zakątków globu i dostarczenie Wam najwyższej próby kryminałów, dreszczowców, horrorów, melodramatów, powieści fantastycznonaukowych, przygodowych, szpiegowskich, a jak nas natchnie, to kto wie, może i pornograficznych. My się jaramy!

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych to nasz księgozbiór literatury naukowej i popularnonaukowej, będącej interdyscyplinarną refleksją społeczną, która wykorzystuje metody badawcze i wiedzę z zakresu m.in. antropologii, ekonomii, filozofii, historii, politologii, psychologii czy socjologii.
f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Free shipping
for orders over 50%