O autorze

Julian Brun

(1886-1942) - działacz robotniczy, publicysta, krytyk literacki. Członek SDKPiL i KPP, jeden z najwybitniejszych teoretyków i działaczy lewicy komunistycznej. Uznaje się go za najwybitniejszego polskiego myśliciela zajmującego się problematyką narodu. Uczestnik Rewolucji 1905 roku. W 1925 r. skazany na osiem lat więzienia za działalność polityczną. Od 1926 r. na emigracji politycznej w ZSRR. Korespondent radzieckiej agencji prasowej TASS w Paryżu i Wiedniu. Od 1936 r. przebywał w Belgii. W 1940 r. internowany przez niemieckie władze okupacyjne, w 1941 r. przedostał się do ZSRR. Zmarł 28 kwietnia 1942 r. w Saratowie, gdzie pracował w redakcji polskiej radia ZSRR. Główne prace: „Stefana Żeromskiego tragedia pomyłek” (1925), „Jeszcze o zwrocie w stosunku do ruchu narodowo-wyzwoleńczego” (1932), „Dlaczego ZSRR podpisuje pakty z Polską faszystowską” (1932), „Kwestia narodowa w rewolucji i kontrrewolucji” (1936), „La naissance de l’armee nationale. 1789–1794” (1939, pod pseudonimem Jules Leverrie), „Ziemie polskie pod jarzmem niemieckim” (1942).

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com
[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]
Free shipping
for orders over 50%